Estruktura sonoroak

Inge Conde Moreno

Eremua musika bihurtzea, haren formak eta geometriak aztertuta.