Deialdia

Oinarrien laburpena da hau, orrialde honen beheko aldean oinarrien bertsio zabala deskargatu daiteke.

Deialdiaren inguruko dudak izatekotan, jarri mesedez gurekin kontaktuan info@kaleartean.com helbide elektronikoan edo 610 38 96 66 telefono zenbakian, eskerrik asko!

1- AURKEZPENA
Kaleartean
ekimena hausnarketa batetik jaio da: zer egin gertuko gure inguruan hutsik dauden hainbat eta hainbat merkataritza-lokalekin?

Deialdi honen helburua da hautatzea «Kaleartean» ekimenean (Basauri, ekainak 2, 3 eta 4) aurrera eramango diren 10 esku-hartzeak.

Honako gai hauen gainean aurkeztu ahal izango dira proposamenak:

 • Arte murala
 • Sormen digitala
 • Sormen grafikoa
 • Sormen interaktiboa
 • Arkitektura eta hirigintza
 • Erakusketa-formatu berriak
 • Arte eszenikoak
 • Musika-sormena
 • Bideo-sormena
 • Esperimentazioa
 • Diseinua
 • Laborategia
 • Beste diziplina batzuk

2- JASOTZAILEAK
Sortzaileei zuzendutako diziplinarteko deialdia.
Adin nagusiko norbanako edo taldeei zuzendutako deialdia da hauxe, horien herritartasuna edozein izanda ere.

Taldeek, aurkeztutako proposamenetan, ordezkari bat izendatu beharko dute, «Kaleartean» ekimeneko antolatzaileekin harremanetan egoteko.

3- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO EPEA
Deialdi-dekretua BAOn argitaratzen den dataren biharamunetik aurrera eta 2017ko apirilaren 24 arte (hau barne).

4- PROPOSAMENAK AURKEZTEKO TOKIA
Euskarri fisikoan, Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko Bulegoan; eta euskarri digitalean, proposamena bidalita Basauriko Udalaren webgunean eskuragarri jarriko den inprimakiaren bitartez.

Inprimakiaz gain, proposamena osatu, eta berau ulertzen lagunduko duen irudia ere atxikitu beharko da: moodboarda, bisualizazioa, eskema, storyboarda eta beste. Irudiak pdf, jpg edo png formatua izan behar du eta, gehienez ere, 6 MB-eko neurria

Norbanako edo talde bakoitzak gune bakoitzerako proposamen bana aurkeztu ahal izango du, baina bakarra hautatu eta gauzatu ahal izango da.

5- PARTE HARTZE MODALITATEAK
a) Esku-hartzeak: Esku-hartze iragankorrak burutzea da modalitate honen xedea; esku-hartze horiek, bestalde, ekimenak dirauen bitartean bakarrik egongo dira ikusgai (2017ko ekainaren 2an, 3an eta 4ean). 10 esku-hartzeetatik 8, horrelakoxeak izango dira.

b) Egonaldiak: Egonaldi bidezko parte-hartze modalitatea da. Artistei, diseinatzaileei eta sortzaileei aukera emango zaie topaketaren aurreko 2 asteetan zehar lan egiteko zabalik dagoen merkataritza-lokal batean. Horren helburua da artista, diseinatzaile zein sortzaileen, eta herritarren arteko harremana lantzea. Esku-hartze horrek bilatzen du herritarrekin solasean aritzea, eta azpimarratu egiten du, bereziki, sormen prozesuaren garrantzia.
Egonaldiak maiatzaren 23an hasiko dira, eta «Kaleartean» ekimenean zehar (2017ko ekainak 2, 3 eta 4) emango dira ezagutzera horien emaitzak.
10 esku-hartzeetatik 2, modalitate horretakoak izango dira. Egonaldiak hasi baino 10 bat egun lehenago jarriko dira antolatzaileak harremanetan horretarako hautatuak izan direnekin.

6- PARTE HARTZE KATEGORIAK
Zenbait kategoria finkatu dira, erakusketen arloko eskarmentuaren arabera eta norbanakoaren/taldearen jatorriaren arabera.

Eskarmentuaren arabera:
a) Hasiberriak: Antzeko ekimenetan parte hartu ez duten norbanako edo taldeei zuzenduta. Deialdi honen bidez aukera izango dute erakusketen eremuaganako lehen hurbilketa bat egiteko. Era berean, sortzaile berriak ezagutzeko eta hasten ari direnei aukera bat emateko tresna ere izango da.
8 «esku-hartze»etatik 4, modalitate honetakoak izango dira.

b) Seniorrak: Antzeko ekimenetan parte hartu duten norbanako edo taldeei zuzenduta. Kategoria honetan parte hartzeko, izandako parte-hartze esanguratsuenak aipatu beharko dituzte.

Egonaldiak modalitatea Senior– entzat baino ez da izango.

Jatorriaren arabera:
a) Bertakoak:  Ekimena Basauriko Udalak antolatzen du eta, besteak beste, herriko sortzaileen lana sustatu nahi du. Beraz, logikoa dirudi kategoria berezi bat sortzea udalerrian erroldatuta daudenentzat. Taldeen kasuan, berriz, kideetako batek, gutxienez, bete beharko du baldintza hori. Hautatutako 10 proposamenetatik, 2, gutxienez*, bertako norbanako edo taldeentzat izango dira.
* «Bertakoak» kategoria honetarako jasotako proposamenek ez badituzte betetzen epaimahaiak ezarritako baldintzak, puntu hau bete barik geratu ahal izango da.

b) Orokorra: Adin nagusiei buruz xedatutakoa betetzen duen edozein norbanako (bere izenean) edo talde.

Bilera egingo da hautatutako norbanako edo taldeekin, plangintza eta esku-hartzeak egokiro antolatzeko.

7- HAUTATZE-BATZORDEA ETA IRIZPIDEAK
Hautatze-batzordea batu, eta norbanako edo taldeekin harremanetan jarriko dira, proposamenak behar bezala ebaluatzeko informazio osagarria edo argibideak behar badituzte. Hautatze-batzordea eratuko dute artean, kulturan, hirigintzan edota diseinuan ibilbide profesionala eta ospea duten pertsonak. Proposamen deigarrienak aukeratuko dituzte, honako irizpide hauen arabera:

 • Espazioaren/lokalaren ezaugarrietara egokitzea.
 • Proposamenaren bideragarritasun teknikoa.
 • Baliabide materialen erabilera jasangarria.
 • Originaltasuna eta izaera berritzailea.

Egonaldi modalitateetan maiatzaren 12an argitaratuko da epaimahaiaren ebazpena eta esku hartze modalitateetan maiatzaren 19an

8- SARIAK
Sariak honela banatuko dira:

 • “Egonaldiak” modalitatea: 1.000 €, hautatutako proposamen bakoitzerako (2 proposamen).
 • “Esku-hartzeak” modalitatea, «hasiberriak» kategoria: 400 €, hautatutako proposamen bakoitzerako (4 proposamen).
 • “Esku-hartzeak” modalitatea, «senior» kategoria: 600 €, hautatutako proposamen bakoitzerako (4 proposamen).

Sari horiei, indarrean den legedia aplikatuta, dagokien atxikipena egingo zaie.

Kategoria bakoitzerako hautatutako sariak honelaxe ordainduko dira:

 1. Aurreikusitako zenbatekoaren erdia ordainduko da epaimahaiak proposamenak  hautatu eta gero.
 2. Gainerakoa, esku-hartzea burutu eta gero ordainduko da.

Ahal dela, Basauriko dendetan erosi beharko dute norbanako edo taldeek proposamena gauzatzeko beharrezkoa duten materiala. Antolatzaileek material-hornitzaileei buruzko informazioa emango dute.

9- LANAK EGITEKO DATAK
Kaleartean ekainaren 2an, 3an eta 4ean izango da, udalerriko 10 tokitan.

 • «Esku-hartzeak» izeneko proposamenak 2017ko maiatzaren 31eko (asteazkena) 09:00etatik aurrera jartzen hasi ahal izango dira.
 • «Egonaldiak» izeneko proposamenak, berriz, 2017ko maiatzaren 22an hasiko dira atontzen.

Topaketa amaitu eta gero, parte-hartzaileek guneak batu eta hustu beharko dituzte, gehienez ere, astebeteko epean (hau da, ekainaren 12ra bitarte). Antolatzaileekin hitzartuko da guneok batzeko plangintza, aurretiaz.

Antolatzaileek beren esku dauden erraztasun guztiak emango dizkiete parte-hartzaileei, beren lanak egokiro burutu ditzaten.

10- BALDINTZAK ONARTZEA. HAUTATUTAKO PROPOSAMENAK BETE BEHARREKOAK
Hautatutako norbanako edo taldeek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

Ebazpena onestea. Zentzu horretan, joko da norbanakoak edo taldeak hautatuak izatea onetsi egiten dutela, baldin eta jakinarazpena jaso edo hautatuak izan direla jasotzen duen ebazpena argitaratu eta 3 eguneko epean ez badiote berariaz uko egiten.
Proposamena gauzatzea deialdian aurkeztutako moduan.

Lanei buruzko edozein informaziotan, eta horiei buruzko zabalkundean, berau «Kaleartean» ekimenaren baitan burutu dutela adierazi beharko dute egileek.

Proposamenen irudi-eskubideak partekatu egingo dituzte egileak/ek eta Basauriko Udalak.

Hautatuak izan direnek konpromisoa hartzen dute bi bilera informaletan parte hartzeko. Lehenengoan, hautatuak izan diren gainerakoak ezagutuko dituzte; eta bigarrena, ekimenari amaiera emateko izango da. Bilera horien xedea da parte-hartzaileen arteko sinergiak sustatzea. Aurreko edizioak erakutsi digu biltzea dela proiektuari hasiera emateko eta proiektua burutzeko oso modu aproposa.

 

Oinarriak: Oinarriak euskara

Formulario: Formulario_EU